Zasady kwalifikacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć


PROCEDURA KWALIFIKACYJNA NA WYJAZDY NAUCZYCIELI W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

1.      Przez cały rok istnieje możliwość zgłoszenia się na wyjazd w celu prowadzenia zajęć poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online znajdującego się na stronie internetowej BWM: http://bwm.pollub.pl/erasmus-sta-formularze-fz.pl 

2.      Pracownik BWM kontaktuje się z osobami, które wypełniły formularz zgłoszeniowy online, udziela instrukcji jakie kroki należy podjąć przy wyborze uczelni oraz informuje jakie dokumenty powinny zostać złożone w BWM przed wyjazdem.

3.      Potwierdzeniem wstępnej kwalifikacji pracownika na wyjazd jest podpis wydziałowego koordynatora programu Erasmus+, złożonym na programie nauczania (Staff  Mobility for Teaching Mobility Agreement) uzgodnionym z uczelnią partnerską.

4.      Po złożeniu w BWM podpisanego przez wszystkie strony wniosku-skierowania, pracownik otrzymuje informację o możliwości finansowania wyjazdu poprzez uzyskanie podpisu pracownika BWM oraz Prorektora ds. Nauki.

5.      Ostateczną decyzję o możliwości finansowania wyjazdu w celu prowadzenia zajęć w instytucji partnerskiej podejmuje Prorektor ds. Nauki w Politechnice Lubelskiej poprzez podpisanie umowy finansowej.

 


Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 18-07-2016
 
Odwiedziło nas : 6722043 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska