Studenci - studia


Informujemy, że nabór na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2016/2017 trwa do dnia 31 marca 2016. Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, zasadami finansowymi oraz listą umów.

Student/uczestnik studiów doktoranckich zgłasza zamiar wyjazdu do koordynatora wydziałowego pisemnie na formularzu zgłoszeniowymi. Należy pamiętać, że oprócz zgłoszenia w Politechnice Lubelskiej, student wysyła swoją aplikację także do uczelni partnerskiej. Daty przyjmowania zgłoszeń każda uczelnia ustala indywidualnie!

Pytania prosimy kierować do Marty Batorczak-Żuchowskiej (m.batorczak@pollub.pl)

Zapraszamy również do zapoznania się ze stroną programu www.erasmusplus.org.pl oraz przewodnikiem po programie w języku angielskim i ulotką w języku polskim, a także przewodnikiem na temat wyjazdów na studia i praktyki opracowanym przez Stowarzyszenie ESN.

Dodatkowo informujemy, że w marcu odbędą się spotkania informacyjne dla studentów:

1) WBiA – 09.03.2016, godz. 10.00, Aula 1

2) WM – 04.03.2016, godz. 12.00, Aula 1

Spotkania dotyczyć będą procedury aplikacyjnej oraz zasad realizacji i finansowania wyjazdu i będą prowadzone przez pracowników BWM.  Dodatkowo pracownicy BWM będą czekać na Państwa pytania przy stoiskach informacyjnych:

1) WBiA – 09.03.2016, godz. 11.30 - 13.00, hol Wydziału

2) WM – 04.03.2016, godz. 10.00 - 12.00, hol Wydziału

Serdecznie zapraszamy!


Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 25-03-2016
 
Odwiedziło nas : 5703616 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska