Zasady kwalifikacji

Zasady realizacji wyjazdów stypendialnych – wyjazdy na studia w ramach umów międzyuczelnianych

Zgodnie z Regulaminem Studiów student może realizować część programu studiów na innej uczelni zagranicznej na podstawie skierowania z Uczelni, jeśli najpóźniej na dzień rozpoczęcia realizacji wymiany:

1) uzyskał zaliczenie pierwszego roku studiów pierwszego stopnia albo posiada status studenta studiów drugiego stopnia

2) spełnia kryteria kwalifikacji na poziomach ustalonych przez dziekana obejmujące obligatoryjnie: średnią ważoną ocen za okres ustalony przez dziekana oraz znajomość języka właściwego dla kraju innej uczelni lub jej języka wykładowego (a fakultatywnie dla danego roku rekrutacyjnego: stan zaliczenia dotychczasowego toku studiów, dotychczasowy udział w programach związanych z wymianą międzynarodową, aktywność w organizacjach studenckich, kołach naukowych, udział w konferencjach, publikacje)

3) przedstawił wykaz przedmiotów, które będą przez niego realizowane w innej uczelni, sporządzony w oparciu o jej ofertę edukacyjną

4) uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej i zgodę dziekana

5) spełnia warunki innej uczelni lub programu

 


Regulamin Studiów obowiązujący od 1.10.2015 Pobierz
Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 06-10-2015
 
Odwiedziło nas : 9341502 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska