Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o pobranie załączonego pliku i uzupełnienie go elektronicznie.

Uzupełniony formularz należy wydrukować dwustronnie, podpisać i dostarczyć do Dziekanatu w celu uzupełnienia informacji o studiach i potwierdzenia średniej ocen. Do formularza należy dołączyć Letter of Intent (uzupełniony i podpisany przez przedstawiciela instytucji przyjmującej). Oba dokumenty nalezy dostarczyć do koordynatora wydziałowego w terminie do 31.10.2016 r.

Lista koordynatorów wydziałowych znajduje się tu.


Formularz zgłoszeniowy SMP Pobierz
Biuro Wymiany Międzynarodowej - Politechnika Lubelska - InTegrum CMS
Strona zmodyfikowana: 30-09-2016
 
Odwiedziło nas : 5703649 osób
Poprawny CSS! Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42 a (D.S. 4, p. 9), 20-501 Lublin, Polska